Strona główna Warto wiedzieć Ważne Do Hodowców rejestrujących mioty (o danych w rodowodach)

Do Hodowców rejestrujących mioty (o danych w rodowodach)

Coraz częściej dostajemy "łyse" rodowody, to znaczy takie, w których znajdują się jedynie imiona i przydomki rodziców, bez żadnych tytułów wystawowych, szkoleniowych czy zdrowotnych. Mimo że rodzice takowe posiadają i to czasami w dużej liczbie. Może więc nie wszyscy hodowcy wiedzą, że: pracownicy ZKwP nie poświęcają swojego cennego czasu na przeszukiwanie baz danych, żeby uzupełnić brakujące tytuły wystawowe i szkoleniowe w wydawanych rodowodach. Jeśli w Karcie Miotu, w rubryczkach OJCIEC i MATKA, podacie jedynie ich imiona i przydomki hodowlane, w rodowodach Waszych szczeniąt znajdzie się wyłącznie to, choćby rodzice byli championami wszechświata i mistrzami olimpijskimi. Zatem: żeby w rodowodach szczeniąt znalazło się wszystko, co warto odnotować, musicie wpisać wszelkie tytuły do rubryczek OJCIEC i MATKA  (nie ma oddzielnych!) oraz dołączyć kserokopie/skany dokumentów potwierdzających to, co tam umieściliście (oddajecie je Komisji przy odbiorze miotu, ewentualnie wg wskazań komisji, czyli np. w sekretariacie swojego oddziału). Później trzeba też dopilnować, żeby dane te znalazły się w metrykach szczeniąt. Dbajcie o to, bo szkoda, żeby wartościowe osiągnięcia szły w zapomnienie.
...ale powyższe jeszcze nie gwarantuje sukcesu, bo błędy się zdarzają i to często. Hodowcy, zajrzyjcie do pierwszego rodowodu wyrobionego przez właścicieli szczenięcia z danego miotu. Jeśli wypatrzycie błędy, należy je poprawić i przez oddział, w którym rodowód został wyrobiony, odesłać go do korekty. Jest to nieodpłatne!