Strona główna Hovawart "użyteczny" Sportowo, szkoleniowo Egzaminy czeskie (ZOP, ZPU-1, ZPU-2)

Egzaminy czeskie (ZOP, ZPU-1, ZPU-2)

U naszych południowych sąsiadów sporty kynologiczne mają się wyjątkowo dobrze. Odzwierciedleniem tego stanu są różnorakie egzaminy, na które składają się elementy posłuszeństwa, tropienia i obrony sportowej w różnych kombinacjach, zależnych od typu i stopnia wyszkolenia psa. Jednym słowem dla każdego coś dobrego, od egzaminów wymagających umiejętności podstawowych do naprawdę zaawansowanych. Znajomość typów egzaminów i oznaczających je skrótów przyda się hodowcom, chcącym dobrać czeskiego reproduktora i Polakom planującym zakup czeskiego hovawarta po odpowiednio wyszkolonych rodzicach, ale przede wszystkim przewodnikom uprawiającym sporty kynologiczne i przymierzającym się do zdawania egzaminu w Czechach. Ania Miernik-Rybak z hodowli Oddany Tobie, mieszkająca kilka kilometrów od czeskiej granicy i znająca temat nie tylko z teorii, przetłumaczyła dla nas regulaminy czeskich egzaminów. Niniejszym zaczynamy! Oto część 1, a będą następne!

EGZAMIN POSŁUSZEŃSTWA - ZOP

Kryteria egzaminu ZOP

- Wiek psa: min. 10 miesięcy.

I. Część podstawowa

1. Przywołanie – wybór z dwóch wariantów, na komendę „naprzód” pies oddala się o co najmniej 10  kroków we wskazanym kierunku, następnie przewodnik przywołuje go wg wcześniej zgłoszonego sędziemu sposobu:

a) siad przed przewodnikiem a następnie przyjęcie pozycji zasadniczej,

b) siad bezpośrednio przy lewej nodze przewodnika.

2. Chodzenie przy nodze na smyczy - komendy dyktuje sędzia, sprawdza się krok szybki, wolny i normalny, zwroty, zatrzymanie. O każdej komendzie i długości wykonania decyduje sędzia.

3. Chodzenie przy nodze bez smyczy - komendy dyktuje sędzia, sprawdza się krok szybki, wolny i normalny, zwroty, zatrzymanie. O każdej komendzie i wykonaniu decyduje sędzia.

4.  Siad – waruj – stój na smyczy w pozycji przy lewej nodze przewodnika.

5. Odłożenie w odległości 30 kroków od przewodnika na czas egzaminu drugiego psa.

II. Specjalne ćwiczenia grupowe

Liczba psów w grupie 3-5.

1. Chodzenie przy nodze na smyczy w grupie – komendy dyktuje sędzia, chodzenie za sobą, w szeregu oraz przeciwnym kierunku – mijanie się z innymi psami.

2. Siad-waruj-stój na smyczy w grupie, w pozycji przy lewej nodze przewodnika.

3. Pozostawienie psa w grupie w pozycji „waruj” w odległości maksymalnie 2 metrów od kolejnego psa i 30 kroków od przewodnika, czas trwania min. 2 minuty.

4. Przeniesienie psa przez przewodnika i przez obcą osobę ( 5m +5m, na czas ćwiczenia  pies ma założony  kaganiec)

5. Chodzenie po nieprzyjemnym podłożu (np. zgniecione butelki, worki foliowe, blacha falista) z jednym zatrzymaniem, siad przy nodze przewodnika.

Ćwiczenia zaczyna się i kończy poprzez przyjęcie pozycji zasadniczej.

EGZAMIN PRZYDATNOŚCI DO PRACY ZPU-1

Kryteria egzaminu ZPU-1

- Wiek psa: min. 12 miesięcy.
- Zdany egzamin ZOP.

I. Posłuszeństwo

l. Przywołanie – wybór z dwóch wariantów, na komendę „naprzód” pies oddala się o co najmniej 10  kroków we wskazanym kierunku, następnie przewodnik przywołuje go
wg wcześniej zgłoszonego sędziemu sposobu:

a) siad przed przewodnikiem a następnie przyjęcie pozycji zasadniczej,

b) siad bezpośrednio przy lewej nodze przewodnika.

2. Chodzenie przy nodze bez smyczy – komendy wydaje sędzia, sprawdza się krok szybki, wolny i normalny, zwroty, zatrzymanie. O każdej komendzie decyduje sędzia.

3. Siad – waruj- -stój (przy nodze, bez smyczy).

4. Szczekanie na komendę (w pozycji siad przy nodze, bez smyczy).

5. Aport dowolny (przedmiot własny).

6. Skok przez przeszkodę pionową 100 cm (w jednym kierunku, bez smyczy, z przewodnikiem, który omija przeszkodę bokiem).

7. Skok przez przeszkodę ukośną (przeszkoda typ A 160 cm, w jednym kierunku, bez smyczy, z przewodnikiem, który omija przeszkodę bokiem).

8. Odłożenie (odległość 30 kroków, przewodnik się chowa).

9. Ćwiczenie do wyboru:

a) pilnowanie przedmiotu przewodnika - pies zostaje bez smyczy i w kagańcu w dowolnym miejscu i dostaje do pilnowania przedmiot właściciela (nie może to być zabawka lub coś co należy do psa). Przewodnik daje komendę ”pilnuj” i oddala się od psa na 20 metrów. Sędzia lub jego pomocnik starają się odebrać przedmiot psu. Pies powinien bronić i  uniemożliwiać odebranie przedmiotu

lub
b) ślad własny - minimalnie 100 m długości, jedno załamanie pod kątem prostym, 2 przedmioty, czas wypracowania śladu 20 min.

II. Ćwiczenia grupowe oraz ćwiczenia specjalne

Liczba psów w grupie 3-5. O wielkości i składzie grupy decyduje sędzia.

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy w grupie -  komendy wydaje sędzia, jednoczesne chodzenie za sobą, w szeregu oraz przeciwnym kierunku – mijanie się z innymi psami.

2. Siad – waruj- stój w pozycji przy nodze w grupie bez smyczy.

3. Waruj w marszu - grupa idzie w szeregu z psami bez smyczy, na komendę „waruj” przewodnicy zostawiają psy i odchodzą na odległość 20 kroków. Na komendę wracają do psów.

4. Chodzenie po nieprzyjemnym podłożu (np. zgniecione butelki, worki foliowe, blacha falista) z jednym zatrzymaniem, siad przy nodze przewodnika.

5. Reakcja na gwałtowne, głośne dźwięki – przewodnicy idą ze swoimi psami we skazanym kierunku, w trakcie marszu rozlegają się głośne dźwięki np. trzaskanie w blachę, bardzo głośna muzyka.

EGZAMIN PRZYDATNOŚCI DO PRACY ZPU-2

Kryteria egzaminu ZPU-2

- Wiek psa: min. 12 miesięcy,
- Zdany egzamin ZPU-1.

I. Ślad obcy - 300 m długości, wiek śladu 15 min., 2x załamania pod kątem prostym, 2 przedmioty własne, czas wypracowania śladu 30 min.

II. Posłuszeństwo

l.  Przywołanie - na komendę „naprzód” pies oddala się o co najmniej 10  kroków we wskazanym kierunku, komenda „do mnie” w pozycji siad przed przewodnikiem, następnie przyjęcie pozycji zasadniczej.

2. Chodzenie przy nodze bez smyczy – komendy dyktuje sędzia, sprawdza się krok szybki, wolny i normalny, zwroty, zatrzymanie. O każdej komendzie decyduje sędzia.

3. Przejście z psa z przewodnikiem przez grupę osób.

4. Siad – waruj – stój (w pozycji krok przed przewodnikiem)

5. Szczekanie na komendę (w pozycji siad – krok przed przewodnikiem)

6. Stój z marszu, przywołanie – na polecenie sędziego przewodnik zostawia psa w pozycji „stój”, idąc dalej. Zatrzymuje się na kolejne polecenie, robi w tył zwrot i na znak sędziego przywołuje psa komendą „do mnie” .

7. Aport przez przeszkodę - przeszkoda pionowa 100 cm.

8. Przejście jednostronne przez ławeczkę niską.

9. Wysyłanie naprzód zakończone komendą „waruj” – min 15 m.

l0. Odłożenie (30m), przewodnik pozostaje w ukryciu.

III. Obrona

l. Rewirowanie (30x40 kroków, 4 kryjówki).

2. Oszczekanie pozoranta.

3. Atak na przewodnika z ukrycia (symulacja uderzeń) - przewodnik pozostaje razem z psem w kryjówce. W innej kryjówce wyznaczonej przez sędziego znajduje się ukryty pozorant. Na znak sędziego przewodnik wraz z psem bez smyczy i przy nodze idą do kryjówki pozoranta. Na znak sędziego pozorant symuluje atak na przewodnika. Pies powinien natychmiast uniemożliwić atak poprzez ugryzienie rękawa.

4.  Zatrzymanie – przewodnik przytrzymuje psa za obrożę, w tym czasie z kryjówki wyłania się pozorant i ucieka na min. 30 kroków – w tym czasie przewodnik wysyła psa, aby zatrzymał pozoranta, a sam zostaje na miejscu. Pies powinien pewnie zagryźć rękaw, zatrzymując napastnika, a na komendę „puść” zostawić rękaw i czekać do momentu przybycia przewodnika.

Anna Miernik-Rybak
hodowla Oddany Tobie
zdjęcia: Aleksandra Barzyk,
Małgorzata Frankowska, Dorota Mucha

 

 

Migawki

Żeby marzenia spełniać, trzeba je mieć, proste. A tym prostsze, że w hodowli Mieć Marzenia urodził się właśnie komplecik majowych marzeń. I to poniekąd z marszu spełnionych, co znacząco skraca czas oczekiwania na realizację marzenia i podwyższa statystyki spełnialności. Same korzyści! Więcej TUTAJ.